Kto ma dostęp do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych?

Portal Elektroniczne Księgi Wieczyste jest serwisem powszechnie dostępnym i darmowym. Informacje w nim zawarte są udostępniane w różnym zakresie określonym grupom osób.

Dostęp do portalu Elektroniczne Księgi Wieczyste ma każdy. Żeby z niego skorzystać konieczne jest posiadanie numeru księgi wieczystej, której treść interesuje szukającego. Nie można odszukać księgi wieczystej po adresie nieruchomości, podobnie nie można odszukać nieruchomości po danych właściciela ani żadnych innych. Dostęp do portalu Elektroniczne Księgi Wieczyste jest darmowy.

Treść Elektronicznych Ksiąg Wieczystych to cztery działy. Pierwszy obejmuje dane nieruchomości na przykład numer działki ewidencyjnej, adres, przeznaczenie nieruchomości, w przypadku lokalu – ilość pomieszczeń. Dział drugi dotyczy właściciela nieruchomości i można tam znaleźć dane takie jak imię, nazwisko, numer PESEL oraz imiona rodziców właściciela lub właścicieli nieruchomości, a także wielkość udziału we współwłasności nieruchomości. W dziale trzecim znajdują się informacje o prawach i roszczeniach takich jak na przykład służebności, umowa dożywocia. Natomiast dział czwarty obejmuje hipoteki, które obciążają nieruchomość.

Oprócz tego w Elektronicznych Księgach Wieczystych można znaleźć informacje o dokumentach, które stanowią podstawę wpisania każdej informacji, jak na przykład podstawowe dane aktów notarialnych – numer, datę sporządzenia i notariusza. Przeglądając księgę wieczystą można wybrać wersję aktualną albo pełną, czyli zawierającą również wpisy wykreślone. Dzięki temu można przyjrzeć się, co działo się z daną nieruchomością w przeszłości.

Podmioty takie, jak: prokuratura; sądy; minister właściwy do spraw wewnętrznych; organy celne; administracyjne organy egzekucyjne; organy podatkowe; komornicy sądowi; Inspektor Nadzoru Wewnętrznego; Policja; Najwyższa Izba Kontroli; Straż Graniczna; Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej; notariusze; Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; Generalny Inspektor Informacji Finansowej; Żandarmeria Wojskowa; Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich; organy Krajowej Administracji Skarbowej; Krajowy Zasób Nieruchomości; Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Agencja Wywiadu; Centralne Biuro Antykorupcyjne; Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego mają rozszerzone uprawnienia przeglądania Elektronicznych Ksiąg Wieczystych.

To dzięki tym rozszerzonym uprawnieniom komornik sądowy wie, jakie nieruchomości posiada dany dłużnik. Podmioty te, po uzyskaniu zgody Ministra Sprawiedliwości, mogą przeglądać księgi wieczyste wielokrotnie przy pomocy jednego z następujących kryteriów: oznaczenie podmiotu wpisanego do działu II księgi wieczystej – właściciela nieruchomości; numer dziennika księgi wieczystej; elementy numeru księgi wieczystej, zawierające co najmniej czteroznakowy kod wydziału ksiąg wieczystych; oznaczenie nieruchomości, lokalu lub domu jednorodzinnego. Są to zatem jedyne podmioty, które mogą przeglądać EKW po kryterium innym niż numer księgi wieczystej.

Poprzedni artykułSystemy RFID – najważniejsze informacje
Następny artykułJakie środki czystości należy kupić do biura?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj